।। vak`tuMD mahakaya saUya-kaoiTsamaPa`Ba,,,,,,,: iniva-GnaM ku$ mao dova sava-kayao-Yau sava-da ।।

naanaacaaOk gaNaoSaao%sava maMDL

समस्य प्रिय बंधु भगिनींनो, यन्दाच्या सत्तराव्या महोत्सवी श्री गणेशोत्सव साजरा करन्यासाठी आपणा सर्वांना निमंत्रण व हार्दिक स्वागत. हा उत्सव गुरुवार भाद्रपद शुक्ल 4 ते रविवार भाद्रपद शुद्ध 141 शके 1933 (1-9-11 ते 11-9-11) या कालावधीत फार मोठ्या उत्साहाने साजरा करण्यात येत आहे.

आपल्या सर्वांच्या सहकार्याने व प्रोत्साहाने या सत्तराव्या महोत्सवी वर्षी आम्हांला गणाधिपती श्री गनरायाची सेवा करण्याचे सदभाग्य लाभले आहे याबद्दल आम्ही आपले ऋणी आहोत.

पुढे वाचा

इतर उपक्रम

व्हिडीओ

कार्यकारी मंडळ

मंडळ

अध्यक्ष

उपाध्यक्ष

सेक्रेटरी

उप सेक्रेटरी

खजिनदार

उप खजिनदार

:

:

:

:

:

:

विनोद देवतवाल

नारायण आव्हड, सुहास धारगळकर

प्रसाद आर्गेकर, रविकांत बारकर, हेमंत शेळके

संजय सोरप, मिलिंद शिंदे

संदिप सोरप

सुनिल आव्हाड