।। ना नावासाठी, ना मोठेपणासाठी, ना स्वार्थासाठी..जिव तडफडतो, तो फक्त नानाचाैक चा माेरया साठी...॥

फोटोसंग्रह

वैद्यकीय शिबिर